Spolu tvoríme lepší zajtrajšok.

Spolu tvoríme lepší zajtrajšok.

Chrániť životné prostredie sa oplatí.

Chrániť životné prostredie sa oplatí.

Perspektívne systémové riešenia pre obytné budovy.

Perspektívne systémové riešenia pre obytné budovy.

Viessmann

Viessmann

Nechajte naše skúsenosti pracovať pre Váš prospech.

Nechajte naše skúsenosti pracovať pre Váš prospech.

Už viac ako 20 rokov na trhu.

Už viac ako 20 rokov na trhu.

Bootstrap Slider

 

O nás

 

Spoločnosť HEATING s.r.o. bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 18.06.1997 a dodatkom č. 1 k spoločenskej zmluve zo dňa 02.09.1997 v súlade s ust. §§ 57, 105 – 153 Zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka.


Spoločnosť HEATING S s.r.o. vznikla rozdelením spoločnosti HEATING s.r.o., Stredná 45, 821 04 Bratislava IČO: 35 726 547 zrušenej bez likvidácie na základe schváleného projektu rozdelenia vo forme notárskej zápisnice N 1549/2011, Nz 29185/2011,NCRls 30008/2011 zo dňa 10.8.2011. Spoločnosť HEATING S, s.r.o., Stredná 45, 821 04 Bratislava, IČO: 47235331 spolu s ďalšou obchodnou spoločnosťou, s.r.o. je právnym nástupcom zrušenej spoločnosti HEATING, s.r.o. a preberajú celé imanie, práva a povinnosti, záväzky a pohľadávky, i neznáme zanikajúce spoločnosti podľa schváleného projektu rozdelenia.


 

Služby

PRÁCE
dodávka a montáž vykurovania
dodávka a montáž plynoinštalácie
dodávka a montáž zdravotechniky – vodoinštalácie,montáž zariaďovacích premetov opravy plynových zariadení
servis plynových zariadení a bytových staníc Meibes
montáž a opravy meracej a regulačnej techniky (vodomery, merače tepla)
dodávka a montáž vykurovania a zdravotechniky v rodinných domoch
dodávka a montáž tepelných čerpadiel
sprostedkovateľská činnosť
kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi
INŽINIERSKA ČINNOSŤ

dozorovanie stavieb
revízie vyhradených plynových zariadení
revízie vyhradených tlakových zariadení

K uvedeným činnostiam má firma nasledovné oprávnenia:
Oprávnenie e.č.151/1/2011-PZ-O(OU,R,M)-Ah,Bf,g,h1 
Oprávnenie e.č. 150/1/2011-TZ-O(OU,M)-Aa4,b1,b2,Ba,B1,B2
Oprávnenie e.č. 110/1/2011-EZ-O(OU,R,M)-E2-A
Oprávnenie stavebný dozor 

Technické zázemie

VEDENIE FIRMY
VEDENIE FIRMY
- Riadenie a realizácie stavieb
- Ekonmický úsek
- Servisné stredisko
- Logistika a zabezpečenie
- Vyhotovenie a príprava stavieb , kontorly a vybavovanie reklamácii
VÝROBNÉ ZÁZEMIE
VÝROBNÉ ZÁZEMIE
tvoria tri základné pracovné čaty, ktoré sú špecializované na jednotlivé druhy činností jednotlivé čaty sú kompletne vybavené strojovým zariadením

 

Referencie