header
Kontakt

Sídlo firmy:

HEATING S, s.r.o.
Stredná 45
821 04  Bratislava

IČO:47235331
IČ DPH SK 2023327086

mapa

Prevádzka:

HEATING S, s.r.o.
Rybničná 4
831 07  Bratislava

mapa

Tel. kontakty:

+421905403385 servis - plynových kotlov Buderus, Viessmann, bytových staníc Meibes

+421918565565 konateľ
+421917717565 administrativa

Mail. kontakt:

heatings@heatings.sk

 

 

 

Spoločnosť HEATING s.r.o. bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 18.06.1997 a dodatkom č. 1 k spoločenskej zmluve zo dňa 02.09.1997 v súlade s ust. §§ 57, 105 – 153 Zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka.

Spoločnosť HEATING S s.r.o. vznikla rozdelením spoločnosti HEATING s.r.o., Stredná 45, 821 04 Bratislava IČO: 35 726 547 zrušenej bez likvidácie na základe schváleného projektu rozdelenia vo forme notárskej zápisnice N 1549/2011, Nz 29185/2011,NCRls 30008/2011 zo dňa 10.8.2011. Spoločnosť HEATING S, s.r.o., Stredná 45, 821 04 Bratislava, IČO: 47235331 spolu s ďalšou obchodnou spoločnosťou, s.r.o. je právnym nástupcom zrušenej spoločnosti HEATING, s.r.o. a preberajú celé imanie, práva a povinnosti, záväzky a pohľadávky, i neznáme zanikajúce spoločnosti podľa schváleného projektu rozdelenia.